Nyhet

Nummer 5 av 17 utviklingsmål for 2030 er enkelt formulert: Likestilling mellom kjønnene. Flere av delmålene er svært ambisiøse og vil kreve enorm framgang de neste 13 årene:

Gjøre slutt på alle former for diskriminering for jenter og kvinner alle steder i verden.

Avskaffe all vold mot jenter og kvinner, inklusive menneskehandel og seksuell utnytting.

Avskaffe all skadelig praksis, som baneekteskap og omskjæring.