Nyhet

– Tror du at du ville blitt ­bispenominert i Nidaros 
dersom du ikke hadde flyttet 
hit?

– Det må du heller spørre ­bispedømmerådet om. Jeg ble tilsatt som prost i Strinda før nominasjonsprosessen startet. Men ja, det tror jeg nok.

– Opplever du det som en fordel eller en ulempe å ha bakgrunn fra en annen landsdel?

– Noen ganger kan man bindes av historikken i saker. Det kan være en fordel å komme utenfra med et annet blikk og andre erfaringer. Slik håper jeg det er i mitt tilfelle. Men når det gjelder stemmesenkning er det nok en fordel å være lokal og kjent av menighetsrådene.