Nyhet

Mandag i forrige uke åpnet Den norske kirke (Dnk) for utmelding på nett. I løpet av fire dager trykket over 15.000 på utmeldingsknappen. For Den norske kirke får det ingen økonomiske konsekvenser, men det gjør det for andre tros- og livssynssamfunn. De får nemlig mer støtte siden Dnks medlemstall legges til grunn for støtten deres.

FORKLARING: Derfor gir innmelding mindre støtte til andre

Det reagerer Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise på. Han vurderer nå å melde seg inn i kirken for å motvirke denne effekten.

– Hvis man er ikke-troende og man misliker at de offentlige utgiftene til trossamfunn øker, er det beste man kan gjøre å melde seg inn i Den norske kirke, sier han.