Nyhet

Organisasjonen som ble den klare­ vinneren av kirkevalget i 2015 arbeider for at Kirkemøtet «skal gjøre vedtak om at der det stilles kandidatlister, blir det ikke nedsatt en nominasjonskomité på bispedømmenivå».

Åpen folkekirkes leder, Gard Sandaker-Nielsen, bekrefter overfor Vårt Land at dette i praksis betyr at hvis Åpen folkekirke er alene om å stille med valgliste i et bispedømme, blir dette eneste liste. Den bredt sammensatte listen fra en nominasjonskomité blir en saga blott.

– Blir underavdeling av ÅF

– Dersom det blir flertall for noe sånt, kan Kirkemøtet ende opp som en underavdeling av Åpen folkekirke. Forlaget virker useriøst og er en hån mot det kirkelige demokratiet, sier Øivind Benestad. Han er kirkemøtemedlem fra Agder og Telemark bispedømme og frontfigur i det nå nedlagte nettverket Levende Folkekirke. Dette var Åpen folkekirkes motpol i det forrige kirkevalget.