Nyhet

– Et viktig steg i retning en forsvarspraksis som ikke bygger på muligheten for tilintetgjørelse, sier leder i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke, Kristine Sandmæl.

Anledningen er forbudet mot atomvåpen som 122 av FNs medlemsland vedtok 7. juli i den første multilaterale nedrustningsavtalen på mer enn 20 år. Land som ratifiserer avtalen vil ikke kunne lagre eller anskaffe seg atomvåpen.

Norge stemte imot

Problemet er imidlertid at hverken landene som faktisk har atomvåpen eller Nato-landene stemte for avtalen.