Nyhet

Splittelsen mellom sunni- og sjiamuslimer går helt tilbake til islams formingstid, da striden sto om hvem som var profeten Muhammeds rettmessige etterfølger.

Den sekteriske konflikten har siden vært fremtredende i varierende grad i de 1400 årene islam har eksistert. I dag brukes skismaet som bakgrunn for en rekke konflikter i den islamske verden.

Sunnimuslimer utgjør det store flertallet av verdens muslimer. Majoriteten av den iranske befolkningen er sjiaer, og de er også den største enkeltgrupperingen i land som Irak og Libanon.

I tillegg bekjenner grupperinger som houthiene i Jemen og den syriske presidenten Bashar al-Assads alawitter seg til sjiaislam.