ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Human-Etisk Forbund klager på trege kommuner

Mange kommuner somler med å betale ut tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fortsatt skylder norske kommuner tilskudd for 2014.

ANNONSE
ANNONSE

  • For å sikre likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livsynssamfunn, skal de andre trossamfunnene få utbetalt like mye i støtte som Den norske kirke får per medlem.
  • Alle tilskudd til Dnk til drift og investering, i tillegg til eventuelle gratistjenester fra kommunen, som IT- og vaktmestertjenester, skal være med i beregningsgrunnlaget. Utgifter til fellesoppgaver som for ­eksempel gravlundsforvaltning skal trekkes fra.
  • Denne summen deles så på antall medlemmer Den norske kirke har. De andre tros- og livssynssamfunnene får så utbetalt denne summen per medlem.
  • Det offentlige tilskuddet er todelt og staten gjør den samme beregningen basert på statsbudsjettet. Mens den kommunale satsen varierer fra kommune til kommune, er den statlige satsen lik for hele landet. For 2016 er den 472 kroner per medlem.
  • Kilde: Kulturdepartementet
Nyhet

Human-Etisk forbund har medlemmer i så å si alle kommuner, derfor har de også oversikt over hvilke kommuner som somler med tilskuddet som betales til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Nå har de sendt en oversikt til Kulturdepartementet. Den viser at 18 kommuner fortsatt ikke har betalt ut fjorårets tilskudd. Noen få kommuner har heller ikke betalt ut 2014- og 2015-tilskuddet.

HEF bruker de trege kommunene som et argument for at kommunetilskuddet skal flyttes opp på et statlig nivå.

– Vi oppfatter at staten har bedre kompetanse og dermed ville gjort ordningen mer rettferdig, sa styreleder i HEF, Tom Hedalen til Vårt Land i november.

Har pengene

Tjøme kommune er en av de tregeste kommunene til å betale ut trostilskuddet. De skylder fortsatt trossamfunnene penger for 2015-tilskuddet.

– Det stemmer at vi har vært sene, men pengene står i fond, så de er der, sier rådmann i Tjøme kommune, Christine Norum.

– Er dette en oppgave dere helst skulle slippe?

– Utbetaling av trostilskudd er en av mange ting vi gjør, men det vil kanskje være greit å løfte det opp på nasjonalt nivå, sier hun.

Forskjeller mellom kommunene

Vårt Land har ved flere anledninger vist at det er stor forskjell på hvordan kommunene regner ut tilskuddet, og at dette i mange tilfeller gjør at trossamfunnene får for lite fra kommunene.

For tiden har Norges Kristne råd (NKR) en sak gående med Halden kommune. Halden er en av kommunene som betaler aller minst i tilskudd, og Norges Kristne Råd har stilt spørsmål ved kommunens utregning av tilskuddet.

SE HVOR MYE DIN KOMMUNE BETALER I TROSTILSKUDD

Utgangspunktet for det kommunale tilskuddet 
til trossamfunnene er at de skal behandles likt med Den norske kirke. Enkelt forklart skal utgiftene kommunen har til Den norske kirke deles 
på antall kirkemedlemmer. Denne satsen skal så betales ut for hvert medlem tros-
samfunnene har (se faktaboks).

Feil tall?

For Haldens del, påpeker NKR, kan det se ut som om beregningsgrunnlaget er lavere enn de faktiske lønnsutgiftene Halden har til kirkeansatte. NKR sendte forespørselen i desember i fjor, men har foreløpig ikke fått svar.

LES OGSÅ: Kommune etterbetaler titusenvis i trosstøtte

– Vi har selvfølgelig til hensikt å følge regelverket. For noen år siden ble det gjort en lovlighetskontroll av fylkesmannen som ga grønt lys. Jeg skal se nærmere på saken og se til at de får et svar, sier rådmann i Halden, Roar Vevelstad.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE
Nyhet

Human-Etisk forbund har medlemmer i så å si alle kommuner, derfor har de også oversikt over hvilke kommuner som somler med tilskuddet som betales til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Nå har de sendt en oversikt til Kulturdepartementet. Den viser at 18 kommuner fortsatt ikke har betalt ut fjorårets tilskudd. Noen få kommuner har heller ikke betalt ut 2014- og 2015-tilskuddet.

HEF bruker de trege kommunene som et argument for at kommunetilskuddet skal flyttes opp på et statlig nivå.

– Vi oppfatter at staten har bedre kompetanse og dermed ville gjort ordningen mer rettferdig, sa styreleder i HEF, Tom Hedalen til Vårt Land i november.

Har pengene

Tjøme kommune er en av de tregeste kommunene til å betale ut trostilskuddet. De skylder fortsatt trossamfunnene penger for 2015-tilskuddet.

– Det stemmer at vi har vært sene, men pengene står i fond, så de er der, sier rådmann i Tjøme kommune, Christine Norum.

– Er dette en oppgave dere helst skulle slippe?

– Utbetaling av trostilskudd er en av mange ting vi gjør, men det vil kanskje være greit å løfte det opp på nasjonalt nivå, sier hun.

Forskjeller mellom kommunene

Vårt Land har ved flere anledninger vist at det er stor forskjell på hvordan kommunene regner ut tilskuddet, og at dette i mange tilfeller gjør at trossamfunnene får for lite fra kommunene.

For tiden har Norges Kristne råd (NKR) en sak gående med Halden kommune. Halden er en av kommunene som betaler aller minst i tilskudd, og Norges Kristne Råd har stilt spørsmål ved kommunens utregning av tilskuddet.

SE HVOR MYE DIN KOMMUNE BETALER I TROSTILSKUDD

Utgangspunktet for det kommunale tilskuddet 
til trossamfunnene er at de skal behandles likt med Den norske kirke. Enkelt forklart skal utgiftene kommunen har til Den norske kirke deles 
på antall kirkemedlemmer. Denne satsen skal så betales ut for hvert medlem tros-
samfunnene har (se faktaboks).

Feil tall?

For Haldens del, påpeker NKR, kan det se ut som om beregningsgrunnlaget er lavere enn de faktiske lønnsutgiftene Halden har til kirkeansatte. NKR sendte forespørselen i desember i fjor, men har foreløpig ikke fått svar.

LES OGSÅ: Kommune etterbetaler titusenvis i trosstøtte

– Vi har selvfølgelig til hensikt å følge regelverket. For noen år siden ble det gjort en lovlighetskontroll av fylkesmannen som ga grønt lys. Jeg skal se nærmere på saken og se til at de får et svar, sier rådmann i Halden, Roar Vevelstad.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE

  • For å sikre likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livsynssamfunn, skal de andre trossamfunnene få utbetalt like mye i støtte som Den norske kirke får per medlem.
  • Alle tilskudd til Dnk til drift og investering, i tillegg til eventuelle gratistjenester fra kommunen, som IT- og vaktmestertjenester, skal være med i beregningsgrunnlaget. Utgifter til fellesoppgaver som for ­eksempel gravlundsforvaltning skal trekkes fra.
  • Denne summen deles så på antall medlemmer Den norske kirke har. De andre tros- og livssynssamfunnene får så utbetalt denne summen per medlem.
  • Det offentlige tilskuddet er todelt og staten gjør den samme beregningen basert på statsbudsjettet. Mens den kommunale satsen varierer fra kommune til kommune, er den statlige satsen lik for hele landet. For 2016 er den 472 kroner per medlem.
  • Kilde: Kulturdepartementet