Nyhet

Bistandsdirektoratet Norad fordeler hvert år rundt to milliarder kroner til frivillige, norske ­bistandsorganisasjoner. Nå varsler Norad-direktør Jon Lomøy hardere kamp om midlene.

– I likhet med mange andre samfunnsaktører må de frivillige organisasjonene som driver med bistand være forberedt på raskere omstillingstakt framover.

Mindre bistand

Norad-­direktøren viser til at den globale ­bistanden har stått stille på rundt 135 milliarder dollar årlig i flere år. Samme scenario venter han i Norge: