Nyhet

Egyptiske, marokkanske og palestinske unge menn har like patriarkalske og kvinnediskriminerende oppfatninger som den eldre generasjonen menn.

Det er et oppsiktsvekkende funn i en ny undersøkelse fra UN Women og Promundo, basert på intervjuer med 10.000 kvinner og menn i Marokko, Egypt, Libanon og Palestina.

I motsetning til i nesten alle andre land de har undersøkt, viser ikke yngre menn i disse landene mer likestilte handlinger og holdninger til kvinner enn den eldre generasjonen menn. Bare i Libanon har yngre menn et litt mer likestilt syn enn de eldre.

Konservativ islam