Nyhet

I sitt nye partiprogram presenterer Miljøpartiet De Grønne (MDG) for første gang eget ­kapittel med overskriften «religion og livssyn». Der lister partiet opp løfter som om i stor grad dyrker livssynsnøytraliteten.

Ingen av punktene henviser til kristen kulturarv i norsk historie. Den norske kirke får heller ingen spesiell omtale.

Men for prest og Lørenskog-varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff er MDGs nye livssynspolitikk et klart fremskritt. Et slikt kapittel var nemlig ikke-eksisterende før.

– Programmet har blitt klart bedre, sier han.