Nyhet

Like etter at Kirkemøtet i januar vedtok to likestilte vigsler i Den norske kirke, sendte en prest i Oslo-området brev til Datatilsynet. Navnet er fjernet fra brevet som Vårt Land har fått tilgang til.

«Livsfarlig»

Han forteller at prosten har tatt initiativ til å registrere og kartlegge hvilke vigsler prester i prostiet vil forrette. Presten spør om det han kaller «meningsarkiv» er lovlig.

Bekymringen hans er at «kartleggingen på sikt kan føre til yrkesforbud og uheldig forskjellsbehandling» som strider mot prostens syn. Vedkommende viser til at arkiv over jøder og kommunister ikke var farlig før 2. verdenskrig, men «ble livsfarlig i krigssituasjonen».