Nyhet

Mandag var 160 mennesker, derav halvparten prester i Den norske kirke, samlet i Storsalen i Oslo til stiftelsesmøte for Frimodig kirke. Nettverket vil «etablere en supplerende tilsynsordning som gir både ansatte og menigheter pastoral støtte». Frimodig kirke vil også utvide ordningen med valgmenigheter.

Ikke motpol til Åpen folkekirke

Ifølge initiativtakerne skal Frimodig kirke ikke være en motpol til Åpen folkekirke. Hensikten er heller ikke å stille lister ved kirkevalg.

– For meg er dette ikke snakk om en kirkepolitisk maktposisjon, men om å støtte prester og andre som trenger frimodighet i sitt daglige arbeid i Den norske kirke. Jeg vil gi mot til de som ønsker å bli i Den norske kirke, og som står på det klassiske ekteskapssynet, sier Svein Granerud til Vårt Land.