Nyhet

– Uheldig dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap, sier seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det er i den åpne spørsmål/svar-spalten til World Islamic Mission (WIM) at rådet ble gitt i november i fjor. Organisasjonen, som er én av de største muslimske forsamlingene i Norge, har anonymisert og forkortet innlegget til kvinnen. Det går imidlertid frem at hun er tvangsgiftet, men at hun nå er glad i en annen. «Hva kan jeg gjøre?» spør hun i innlegget.

I svaret fra organisasjonen, som er undertegnet organisasjonens kontaktperson Najeeb-ur-Rehman Naz – også kjent som Forsvarets nytilsatte feltimam, skriver han at islam gir henne full rett til å motstå og nekte å akseptere tvangsekteskap. Han understreker også at tvangsgifte «er definitivt et onde som må bekjempes». Deretter fortsetter han:

«Men, når du en gang har akseptert dette ekteskapet ved å inngå pakten, uansett ved tvang eller med vilje, så er du forpliktet, i lik linje med mannen din, til å respektere ekteskapets plikter og ansvar.» Svaret begrunnes med henvisning til koranvers.