ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

– Fordummende islamkritikk

Redaktør Vebjørn Selbekks karakteristikker av Muhammed får sterk kritikk fra både kristent og muslimsk hold.

ANNONSE
ANNONSE
Nyhet

Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk karakteriserer Muhammed som «en krigsherre, landeveisrøver og polygamist». I en leder i egen avis sammenligner han profeten med Jesus, og gir islams grunnlegger en rekke krasse karakteristikker.

Dette får både kristne teologer og en imam til å reagere.

Henter fram det verste

Førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Roar G. Fotland mener Selbekk forenkler:

– Vi må ikke gå i fellen å hente det beste fra vår religion – og det verste fra andre. Det er å ikke tale sant om den andre, sier han.

– Men er ikke det Selbekk skriver sant?

– Det er sant hvis du isolerer Muhammed til å bare være en person. Samtidig ser vi at islam i dag ikke er som Muhammed var.

Fotland viser til kristnes lesning av bibelen:

– Det er omtrent som at vi sier at Bibelen er Guds ord – hele bibelen er Guds ord, men det er svært mye i GT som vi ikke uten videre vil akseptere i dag. For eksempel voldsbruk som vi ikke kan forholde oss til i vår tid. Kirken har omtolket dette til å handle om kampen mot synd, ikke mot mennesker. Når vi snakker om basis for en religion, må vi være ærlige og snakke om den samme basis for en annen religion. Selv om Jesus tolker en del av GT, er det likevel en del av vår hellige skrift.

Fotland er opptatt av at vi ikke må skape et vrengebilde av islam:

– To halve sannheter blir ikke en hel, men en løgn. Det er lett å forvrenge bildet på en uheldig måte, sier Fotland.

LES ALF GJØSUNDS KOMMENTAR: Vebjørn Selbekk fortsetter ufortrødent sin karikering av islam og muslimer.

«Fordummende»

Professor Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet (TF) deler hovedsynspunktene til Fotland. Også han mener Selbekks sammenligning blir for enkle.

– Det er ingen grunn til å underslå de problematiske sidene ved Muhammeds kobling av politisk og åndelig makt, men den samme koblingen skjedde da kristendommen ble Romerrikets statsreligion. Ved å sette opp en slik liste blir det fort fordummende. Det større bildet blir ikke tatt med.

Leirvik mener det ikke er mest fruktbart å sammenligne Jesus og Muhammed. Men at disse to må sees inn i den konteksten de levde i.

LES OGSÅ: Dette gjør muslimer med kristne ungdommers tro

Beklaget

Innlegget til Selbekk bygger på den samme listen som en lærer ved den kristne Danielsen skole på Sotra brukte for å undervise elevene om islam. Rektoren ved skolen beklaget og sa at det ikke ville skje igjen.

Leirvik og Fotland forunderet over at Selbekk bruker den samme retorikken:

– Jeg ble overrasket over at Selbekk så ukritisk tar over denne banale sammenligning. Listen over Muhammed versus Jesus er en ny trend innenfor islamkritikken, som har florert på sosiale medier. Selbekk har tidligere vært mer nyansert i måten han fremstiller islam på, sier Leirvik.

LES OGSÅ: Lastebilsjåføren, lektoren, politikeren og teologen. De er alle kristne og sterkt kritiske til islam

Troendes egen fortelling

Leirvik er imidlertid enig med Selbekk i at det historisk er store forskjeller mellom Muhammed og Jesus.

– Det er forskjell på måten de fremmet religionen sin på. Men Selbekk tegner et bilde av Muhammed, og sier at dette er islam, det er problematisk.

Også imam og forsker Faruk Terzic er kritisk:

– Hvis Jesus hadde lest disse sammenligningene lurer jeg på hva han hadde sagt. Jesus, både slik han fremstilles i islam og kristendommen, ville ikke akseptert den måten å se ned på andre mennesker på, sier Terzic.

– Men er ikke det Selbekk skriver riktig?

– Muslimer forstår ikke Muhammed på en slik måte. Selbekk presenterer Muhammed fra et overfladisk og eurosentrisk perspektiv, sier Terzic.

Får støtte

Selbekk får imidlertid støtte fra Dag Øyvind Juliussen i Den kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ).

– Jeg er enig med Selbekks analyse. Jeg ser Jesus og Muhammed som to motpoler. Jesus ble selv korsfestet, mens Muhammed gav ordre om å korsfeste, sier han.

– Det er ingenting vi som kristne har måttet ta avstand fra når det gjelder Jesus. Men jeg har aldri sett noen ta oppgjør med de krigerske sidene ved Muhammed, sier han.

LES OGSÅ: «Vebjørn Selbekk karikerer islam og muslimer»

Rene fakta

Vebjørn Selbekk mener kritikerne bommer. Han er enig i at han bruker både historiske og trosbaserte argumenter. Det er naturlig for ham som redaktør i en kristen avis.

– Jeg går ikke inn på helheten i islam, her er det snakk om sammenligninger mellom Jesus og Muhammed. Der venter jeg på at noen skal påvise faktafeil om ham.

Selbekk viser til at ingen av hans kritikere benekter faktaene om Muhammeds liv.

– Det er rene, skjære fakta. Jeg er veldig opptatt av at vi må få en mer ekte islamdebatt der vi tør å gå inn på tabuområder: Muhammeds forhold til vold og kvinner. Hvis vi skal forstå terror og kvinnesynet i islam kommer vi ikke unna dette. Islamdebatten skraper nå kun på overflaten, sier Selbekk.

Han mener han aldri har gjort Muhammed til hele sannheten om islam:

– Da tror jeg de har oppfattet meg feil. Jeg har aldri sagt at alle muslimer kopierer alt fra Muhammed. Problemet er at en del, ikke den største gruppen, men en altfor stor gruppe fortsatt har hans voldelige side som forbilde. Eksemplene ser vi i København og Brussel, sier Selbekk.

– Burde du ikke presisert at det handler om en liten gruppe muslimer?

– Jeg har skrevet om profeten Muhammed, og ikke om alle muslimer.

ANNONSE
Nyhet

Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk karakteriserer Muhammed som «en krigsherre, landeveisrøver og polygamist». I en leder i egen avis sammenligner han profeten med Jesus, og gir islams grunnlegger en rekke krasse karakteristikker.

Dette får både kristne teologer og en imam til å reagere.

Henter fram det verste

Førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Roar G. Fotland mener Selbekk forenkler:

– Vi må ikke gå i fellen å hente det beste fra vår religion – og det verste fra andre. Det er å ikke tale sant om den andre, sier han.

– Men er ikke det Selbekk skriver sant?

– Det er sant hvis du isolerer Muhammed til å bare være en person. Samtidig ser vi at islam i dag ikke er som Muhammed var.

Fotland viser til kristnes lesning av bibelen:

– Det er omtrent som at vi sier at Bibelen er Guds ord – hele bibelen er Guds ord, men det er svært mye i GT som vi ikke uten videre vil akseptere i dag. For eksempel voldsbruk som vi ikke kan forholde oss til i vår tid. Kirken har omtolket dette til å handle om kampen mot synd, ikke mot mennesker. Når vi snakker om basis for en religion, må vi være ærlige og snakke om den samme basis for en annen religion. Selv om Jesus tolker en del av GT, er det likevel en del av vår hellige skrift.

Fotland er opptatt av at vi ikke må skape et vrengebilde av islam:

– To halve sannheter blir ikke en hel, men en løgn. Det er lett å forvrenge bildet på en uheldig måte, sier Fotland.

LES ALF GJØSUNDS KOMMENTAR: Vebjørn Selbekk fortsetter ufortrødent sin karikering av islam og muslimer.

«Fordummende»

Professor Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet (TF) deler hovedsynspunktene til Fotland. Også han mener Selbekks sammenligning blir for enkle.

– Det er ingen grunn til å underslå de problematiske sidene ved Muhammeds kobling av politisk og åndelig makt, men den samme koblingen skjedde da kristendommen ble Romerrikets statsreligion. Ved å sette opp en slik liste blir det fort fordummende. Det større bildet blir ikke tatt med.

Leirvik mener det ikke er mest fruktbart å sammenligne Jesus og Muhammed. Men at disse to må sees inn i den konteksten de levde i.

LES OGSÅ: Dette gjør muslimer med kristne ungdommers tro

Beklaget

Innlegget til Selbekk bygger på den samme listen som en lærer ved den kristne Danielsen skole på Sotra brukte for å undervise elevene om islam. Rektoren ved skolen beklaget og sa at det ikke ville skje igjen.

Leirvik og Fotland forunderet over at Selbekk bruker den samme retorikken:

– Jeg ble overrasket over at Selbekk så ukritisk tar over denne banale sammenligning. Listen over Muhammed versus Jesus er en ny trend innenfor islamkritikken, som har florert på sosiale medier. Selbekk har tidligere vært mer nyansert i måten han fremstiller islam på, sier Leirvik.

LES OGSÅ: Lastebilsjåføren, lektoren, politikeren og teologen. De er alle kristne og sterkt kritiske til islam

Troendes egen fortelling

Leirvik er imidlertid enig med Selbekk i at det historisk er store forskjeller mellom Muhammed og Jesus.

– Det er forskjell på måten de fremmet religionen sin på. Men Selbekk tegner et bilde av Muhammed, og sier at dette er islam, det er problematisk.

Også imam og forsker Faruk Terzic er kritisk:

– Hvis Jesus hadde lest disse sammenligningene lurer jeg på hva han hadde sagt. Jesus, både slik han fremstilles i islam og kristendommen, ville ikke akseptert den måten å se ned på andre mennesker på, sier Terzic.

– Men er ikke det Selbekk skriver riktig?

– Muslimer forstår ikke Muhammed på en slik måte. Selbekk presenterer Muhammed fra et overfladisk og eurosentrisk perspektiv, sier Terzic.

Får støtte

Selbekk får imidlertid støtte fra Dag Øyvind Juliussen i Den kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ).

– Jeg er enig med Selbekks analyse. Jeg ser Jesus og Muhammed som to motpoler. Jesus ble selv korsfestet, mens Muhammed gav ordre om å korsfeste, sier han.

– Det er ingenting vi som kristne har måttet ta avstand fra når det gjelder Jesus. Men jeg har aldri sett noen ta oppgjør med de krigerske sidene ved Muhammed, sier han.

LES OGSÅ: «Vebjørn Selbekk karikerer islam og muslimer»

Rene fakta

Vebjørn Selbekk mener kritikerne bommer. Han er enig i at han bruker både historiske og trosbaserte argumenter. Det er naturlig for ham som redaktør i en kristen avis.

– Jeg går ikke inn på helheten i islam, her er det snakk om sammenligninger mellom Jesus og Muhammed. Der venter jeg på at noen skal påvise faktafeil om ham.

Selbekk viser til at ingen av hans kritikere benekter faktaene om Muhammeds liv.

– Det er rene, skjære fakta. Jeg er veldig opptatt av at vi må få en mer ekte islamdebatt der vi tør å gå inn på tabuområder: Muhammeds forhold til vold og kvinner. Hvis vi skal forstå terror og kvinnesynet i islam kommer vi ikke unna dette. Islamdebatten skraper nå kun på overflaten, sier Selbekk.

Han mener han aldri har gjort Muhammed til hele sannheten om islam:

– Da tror jeg de har oppfattet meg feil. Jeg har aldri sagt at alle muslimer kopierer alt fra Muhammed. Problemet er at en del, ikke den største gruppen, men en altfor stor gruppe fortsatt har hans voldelige side som forbilde. Eksemplene ser vi i København og Brussel, sier Selbekk.

– Burde du ikke presisert at det handler om en liten gruppe muslimer?

– Jeg har skrevet om profeten Muhammed, og ikke om alle muslimer.

ANNONSE