Nyhet

– Det er en religiøs plikt, en iboende identitet, å bære turbanen. Det er ikke et stykke tøy vi bare kan ta av, sier Jagroshan Singh.

I 2009 frontkolliderte hans religiøse plikt med politiets uniformsreglement. Singhs drøm om å bli politimann ble knust. I 2012 varslet sikh-menigheten i Oslo søksmål mot justisdepartementet og staten.

LES OGSÅ: Ønsker kjønnsdelt basseng

Andrevalget