ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Flytter hjem etter 40 år for å bli biskop

For 23 år siden var Ivar Braut 37 år og landets yngste prost - i Sunnhordland. Åtte år senere gikk han ned ett trinn på den geistlige «rangstigen» og ble sokneprest i Bergen.

ANNONSE
ANNONSE

Ivar Braut

  • Født 28. februar 1956. Oppvokst i Sandnes.
  • Vigsles søndag til ny biskop i Stavanger bispedømme i Den norske kirke søndag. Overtar etter Erling J. Pettersen.
  • Er utdannet prest fra Menighetsfakultetet. Har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet i Bergen.
  • Har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Grimstad, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland.
  • Har vært valgt, geistlig medlem av Bjørgvin bispedømmeråd og medlem av Kirkerådet siden 2011.
Nyhet

Søndag vigsles Braut til biskop i Stavanger. Det skjer i Stavanger domkirke – i nærvær av kong Harald og Den norske kirkes nasjonale og regionale lederskap. Samfunnstopper, kirkefolk, slekt og venner er også på plass når 61-åringen Braut vender tilbake til utgangspunktet – 40 år etter at han forlot hjembyen Sandnes for å bli prest.

Stormet før og etter tilsettingen

Det stormet før, under og særlig etter tilsettingen av biskop Erling Pettersens etterfølger. Det kontroversielle var ikke personen Ivar Braut, som fra de fleste kanter ble framsnakket som en kirkelig «brobygger». Det kontroversielle var i utgangspunktet at prost Helge Gaard på Karmøy, vinneren av den kirkelige avstemningen, bispedømmerådets og de fleste biskopenes førstevalg, i den avgjørende avstemningen i Kirkerådet bare fikk to av 15 stemmer.

LES MER: Valget av ny biskop i Stavanger var krevende

I Kirkerådet sto det mellom Braut og prost Torstein Lalim, den minst konservative av de bispenominerte, og den som ideologisk står Åpen folkekirke nærmest. Av Kirkerådets medlemmer er de fleste med i eller sympatiserer med organisasjonen Åpen folkekirke. Det vakte derfor sinne og sterke reaksjoner da de ikke sørget for at en av «deres egne» ble ny Stavanger-biskop. På Åpen folkekirkes årsmøte ble stremmegivningen for Ivar Braut av enkelte karakterisert som «et svik».

LES MER: Valget av Ivar Braut som ny biskop omtalt som «et svik»

– Den vanskeligste tilsettingen

Etter at Braut fikk jobben, med en stemmes overvekt, uttalte kirkerådsleder Kristin Raaum til Vårt Land at dette var den vanskeligste bispetilsettingen hun hadde vært med på, men at rådet landet på Braut på grunn av hans brobyggeregenskaper.

LES MER: Vil prioritere «sine egne»

Ivar Braut selv sa til Vårt Land at han gjerne vil være brobygger, men også «en tydelig biskop som er Jesus-sentrert og bibelorientert»:

– Forkynnelse av den treenige Gud er det viktigste kirken holder på med. Dette vil jeg forkynne. At dette budskapet blir tatt imot, er det beste som kan skje mennesker.

LES MER: Den forsiktige biskopen

Publisert: 17. mars 2017
ANNONSE
Nyhet

Søndag vigsles Braut til biskop i Stavanger. Det skjer i Stavanger domkirke – i nærvær av kong Harald og Den norske kirkes nasjonale og regionale lederskap. Samfunnstopper, kirkefolk, slekt og venner er også på plass når 61-åringen Braut vender tilbake til utgangspunktet – 40 år etter at han forlot hjembyen Sandnes for å bli prest.

Stormet før og etter tilsettingen

Det stormet før, under og særlig etter tilsettingen av biskop Erling Pettersens etterfølger. Det kontroversielle var ikke personen Ivar Braut, som fra de fleste kanter ble framsnakket som en kirkelig «brobygger». Det kontroversielle var i utgangspunktet at prost Helge Gaard på Karmøy, vinneren av den kirkelige avstemningen, bispedømmerådets og de fleste biskopenes førstevalg, i den avgjørende avstemningen i Kirkerådet bare fikk to av 15 stemmer.

LES MER: Valget av ny biskop i Stavanger var krevende

I Kirkerådet sto det mellom Braut og prost Torstein Lalim, den minst konservative av de bispenominerte, og den som ideologisk står Åpen folkekirke nærmest. Av Kirkerådets medlemmer er de fleste med i eller sympatiserer med organisasjonen Åpen folkekirke. Det vakte derfor sinne og sterke reaksjoner da de ikke sørget for at en av «deres egne» ble ny Stavanger-biskop. På Åpen folkekirkes årsmøte ble stremmegivningen for Ivar Braut av enkelte karakterisert som «et svik».

LES MER: Valget av Ivar Braut som ny biskop omtalt som «et svik»

– Den vanskeligste tilsettingen

Etter at Braut fikk jobben, med en stemmes overvekt, uttalte kirkerådsleder Kristin Raaum til Vårt Land at dette var den vanskeligste bispetilsettingen hun hadde vært med på, men at rådet landet på Braut på grunn av hans brobyggeregenskaper.

LES MER: Vil prioritere «sine egne»

Ivar Braut selv sa til Vårt Land at han gjerne vil være brobygger, men også «en tydelig biskop som er Jesus-sentrert og bibelorientert»:

– Forkynnelse av den treenige Gud er det viktigste kirken holder på med. Dette vil jeg forkynne. At dette budskapet blir tatt imot, er det beste som kan skje mennesker.

LES MER: Den forsiktige biskopen

Publisert: 17. mars 2017
ANNONSE

Ivar Braut

  • Født 28. februar 1956. Oppvokst i Sandnes.
  • Vigsles søndag til ny biskop i Stavanger bispedømme i Den norske kirke søndag. Overtar etter Erling J. Pettersen.
  • Er utdannet prest fra Menighetsfakultetet. Har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet i Bergen.
  • Har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Grimstad, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland.
  • Har vært valgt, geistlig medlem av Bjørgvin bispedømmeråd og medlem av Kirkerådet siden 2011.