Nyhet

Laurence Bindoff skal gjøre noe ingen medisinsk forsker har gjort før ham i Norge. Professoren ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus er den første som søkte om å få bruke fostervev fra provosertaborterte fostre i et medisinsk prosjekt etter at stortingsflertallet åpnet for slik forskning i 2001.

Etter runder i REK Vest – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helsedirektoratet, har forskeren fått ja fra begge instanser.

Professor Bindoffs prosjekt har overskriften «Sammenligning av mitokondrie DNA i stamcelle og fostervev». Forskningsresultatene kan bli svært viktige for store pasientgrupper. Bindoff jobber særlig med mitokondriesykdommer. I mitokondriene foregår størsteparten av cellenes energiproduksjon.

LES MER Høie kan ikke garantere biotekvedtak i vår