Nyhet

– Når det gjelder afghanere som har anført konvertering til kristendommen opp gjennom årene, så har det store flertallet anført det etter avslag hos UDI eller i forbindelse med en omgjøringsanmodning etter endelig avslag i UNE, sier kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda (UNE) til Dagen.

Han anslår at etaten har behandlet mellom 30 og 40 konvertittsaker med søkere fra Afghanistan i 2016. Et flertall av disse har først oppgitt at de er konvertitter etter å ha fått avslag. Den samme trenden gjør seg gjeldende for saker fra Iran og Irak, der nemnda har behandlet henholdsvis 70 og 20 saker.

LES OGSÅ: Fornøyde med toppmøte om konvertitter

– All grunn til å stille spørsmål