ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

En av tre vil stramme inn overfor innvandrere

Nordmenn er blitt mer kritiske til innvandrere etter storinnrykket av asylsøkere i fjor høst.

ANNONSE
ANNONSE
Nyhet

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i landet, mens færre mener det bør bli lettere. Det viser den årlige undersøkelsen fra Statisisk sentralbyrå (SSB) om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

I fjor svarte 15 prosent at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 29 mente det bør bli vanskeligere. Årets tall er henholdsvis 12 og 33 prosent. Nøyaktig halvparten av befolkningen mener at det bør være som i dag, og slik var det også i fjor og i 2007.

– Endringer i mer kritisk retning

«Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser endringer i flere holdningsindikatorer fra året før. Det gjelder både holdningen til mottak av flyktninger, oppfatningen av innvandreres innsats på arbeidsmarkedet, innvandrere som kilde til samfunnsmessig usikkerhet og hvordan innvandreres kulturelle bidrag skal verdsettes. Endringene er alle i mer kritisk retning», heter det i rapporten, som er SSBs første undersøkelse av holdninger til innvandrere etter det store innrykket av asylsøkere i fjor høst.

SSB har også spurt folk om de mener at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Her sier over halvparten (54 prosent) seg helt eller nokså uenig, mens en av tre støtter utsagnet. Frykten for innvandrere er dermed litt større enn i fjor, men mindre enn den var i 2007.

LES OGSÅ: O helga natt har fått ny dimensjon etter Skam

Nabo og svigersønn

Hele 92 prosent mener imidlertid at det vil være helt greit å få en innvandrer som ny nabo, mens 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det vil være ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer. 20 prosent svarer ja.

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger, svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enig. Hele 53 prosent er nokså eller helt uenige. I 2015 var tallene henholdsvis 25 og 52 prosent.

LES OGSÅ: Fikk bistandsprosent i julegave

Nyttig innsats i arbeidslivet

Holdningen til innvandrere i arbeidslivet er blitt litt mer lunken. Andelen som mener at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv» har falt med 6 prosentpoeng fra 72 til 66 prosent.

Litt av den samme tendensen finner vi i synet på innvandreres kulturelle bidrag til det norske samfunnet. Enig-andelen her faller med 4 prosentpoeng fra 71 til 67 prosent – den samme andelen som sa seg enig i 2007.

LES OGSÅ: Slik skal kirkene unngå parkeringskaos på julaften

Publisert: 22. desember 2016
ANNONSE
Nyhet

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i landet, mens færre mener det bør bli lettere. Det viser den årlige undersøkelsen fra Statisisk sentralbyrå (SSB) om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

I fjor svarte 15 prosent at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 29 mente det bør bli vanskeligere. Årets tall er henholdsvis 12 og 33 prosent. Nøyaktig halvparten av befolkningen mener at det bør være som i dag, og slik var det også i fjor og i 2007.

– Endringer i mer kritisk retning

«Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser endringer i flere holdningsindikatorer fra året før. Det gjelder både holdningen til mottak av flyktninger, oppfatningen av innvandreres innsats på arbeidsmarkedet, innvandrere som kilde til samfunnsmessig usikkerhet og hvordan innvandreres kulturelle bidrag skal verdsettes. Endringene er alle i mer kritisk retning», heter det i rapporten, som er SSBs første undersøkelse av holdninger til innvandrere etter det store innrykket av asylsøkere i fjor høst.

SSB har også spurt folk om de mener at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Her sier over halvparten (54 prosent) seg helt eller nokså uenig, mens en av tre støtter utsagnet. Frykten for innvandrere er dermed litt større enn i fjor, men mindre enn den var i 2007.

LES OGSÅ: O helga natt har fått ny dimensjon etter Skam

Nabo og svigersønn

Hele 92 prosent mener imidlertid at det vil være helt greit å få en innvandrer som ny nabo, mens 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det vil være ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer. 20 prosent svarer ja.

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger, svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enig. Hele 53 prosent er nokså eller helt uenige. I 2015 var tallene henholdsvis 25 og 52 prosent.

LES OGSÅ: Fikk bistandsprosent i julegave

Nyttig innsats i arbeidslivet

Holdningen til innvandrere i arbeidslivet er blitt litt mer lunken. Andelen som mener at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv» har falt med 6 prosentpoeng fra 72 til 66 prosent.

Litt av den samme tendensen finner vi i synet på innvandreres kulturelle bidrag til det norske samfunnet. Enig-andelen her faller med 4 prosentpoeng fra 71 til 67 prosent – den samme andelen som sa seg enig i 2007.

LES OGSÅ: Slik skal kirkene unngå parkeringskaos på julaften

Publisert: 22. desember 2016
ANNONSE