Nyhet

Jørgensen er blant dem som har engasjert seg for såkalt ureturnerbare asylsøkere, skriver Dagen. Den tidligere biskopen i Sør-Hålogaland oppfordrer nå kirken og KA (Arbeidsgiverorganisasjonfor kirkelige virksomheter) til å ansette mennesker som verken har mulighet til å reise hjem eller til lovlig opphold i Norge.

– Dette baserer seg selvsagt på helt idealistisk tenkning, ikke økonomi. Det er ikke snakk om å finne billig arbeidskraft, men å gi støtte til folk som befinner seg i en helt håpløs situasjon, sier Jørgensen til Dagen.

Utlendingsdirektoratet har ikke ønsket å svare på Jørgensens utspill, men viser til regelverket på direktoratets nettsider. Her går det klart fram at arbeidsgiver må sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse.

LES OGSÅ: Arne Viste risikerer fengsel for papirløse