Nyhet

– Jeg har lenge forstått det slik at dette var rett rundt hjørnet. Det er ganske oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har prioritert dette feltet mer. Det er tydelig at de synes andre ting er viktigere. Det er synd for Den norske kirke 
og hele tros- og livssynsfeltet, sier Arbeiderpartiets talskvinne, Tone Merete Sønsterud.

Regjeringen har for tiden to store prosjekt som berører Tros- og Livssyns-Norge. De skal lage en helhetlig lov for alle tros- og livssynssamfunn samtidig som de arbeider med en stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynspolitikk. Flere kilder Vårt Land har snakket med, forventet at både loven og stortingsmeldingen ville bli presentert i 
vår.

Etterlysning

Allerede i februar etterlyste Sønsterud rapport om lovarbeidet. Kulturministeren svarte da at intensjonen var å sende ut loven på høring før sommeren.