Nyhet

– Kirken har et samfunnsansvar. Som en enhet veldig mange tilhører, og som en del av samfunnet, synes jeg ikke kirken burde være apolitisk, sier småbarnsmoren Ida Grøvik.

Sammen med en gruppe foreldre som er på babysang i Nordberg kirke i Oslo sier hun seg enige med det store flertallet i folket.

En meningsmåling Norstat har utført for Vårt Land viser at 52 prosent mener Den norske kirke og dens ledere engasjerer seg akkurat passe i konkrete politisk spørsmål. 14 prosent mener at Den norske kirke engasjerer seg altfor lite eller for lite, mens godt over det dobbelte, 34 prosent, sier kirken engasjerer seg altfor mye eller for mye.

– Uansett om det er snakk om politiske meninger, miljø, klima eller religion, synes jeg de burde mene noe, mener Grøvik.