Nyhet

– Vi er avhengig av å bruke graver om igjen for å gi plass til alle, sier gravplassrådgiver Åse Skrøvset.

Hvert år dør om lag 40.000 mennesker i Norge. For å få plass, er gjenåpning av graver en utbredt praksis.

Omtrent halvparten av dem som gravlegges blir lagt i en grav som har vært benyttet før.

– Hvis man ikke skulle gjenbruke graver, ville man stadig beslaglegge nye arealer. Særlig kistegraver krever stor plass.