ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Den norske kirke får stadig flere konkurrenter

Men hittil er de nye kirker og trossamfunn med luthersk fortegn små og marginale sammenlignet med majoritetskirken.

ANNONSE
ANNONSE

Nyhet

– Det lutherske kirkemangfoldet er større enn noen gang, og jeg er sikker på at mønsteret vil forandre seg sterkt i årene fremover, sier pastor Boe Johannes Hermansen som sannsynligvis er den i Norge som kjenner dette feltet best.

Kartlagt

Vårt Land har kartlagt terrenget, og kan presentere­ et utvalg på 12 eksisterende, lutherske kirker og trossamfunn i dagens Norge. Om en måned er sannsynligvis enda et luthersk trossamfunn etablert – med utgangspunkt i Normisjon i Agder.

– Jeg tror få har oversikt over hvor bredt utvalget av lutherske kirker og trossamfunn virkelig er. Det er mange gründere blant oss, også i kristent arbeid. Blant de nye kirkedannelsene vil det nok også være noen døgnfluer, sier Hermansen.

– Det kommer kanskje enda flere mindre lutherske kirker. Men jeg er samtidig nokså overbevist om at det på sikt blir et tettere fellesskap og etter hvert sammenslåinger, tilføyer han.

Boe Johannes Hermansen er pastor i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn, ansatt i ­region Østfold i Normisjon, daglig leder i bevegelsen For ­Bibel og Bekjen­nelse – og for tiden også koordinator i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

SE HELE OVERSIKTEN: Ser du etter alternativ til Den norske kirke?

Kritiske

Samtlige lutherske kirker i Norge er sterkt kritiske til den teologiske utviklingen i Den norske kirke, ikke minst åpningen for vigsel av likekjønnede. Dette har blant annet ført til at lutherske organisasjoner har etablert egne trossamfunn. Men så langt har dette ikke ført til masseinnmeldelse.

Hermansen drømmer om at mange vil finne sammen i en større enhet:

– Hva er til hinder for større enhet og sammenslåing av kirker og trossamfunn med luthersk profil?

– Historie, tradisjoner og forskjeller i gudstjenesteliv og møteform kan skille. Men grunnleggende sett står mange av oss sammen om mye. Jeg håper og tror at folk med samme bibeltillit og grunnsyn vil finne sammen. Jeg ønsker et så stort fellesskap som mulig, men ikke til hvilken som helst pris. Utgangspunktet må være at evangeliet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett, svarer han.

Forrige uke var ledere medlemskirkene i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid samlet.

Thor Henrik With, som er Børre Knudsens etterfølger og biskop i Det evangelisk-lutherske stift, «opplever en økende grad av gjensidig forståelse blant oss som er med i dette forumet».

Han sier dette om endringer i det store, lutherske kirkebildet fremover:

– Et skille

– Vi komme ikke forbi at det er et skille mellom de som aksepterer kvinner i prestetjeneste og de som ikke gjør det. Ulikt syn på dette vil opprettholde et beklagelig og nødvendig skille, på tross av at mange andre ting drar i samme retning.

With peker på at Den Evangelisk Lutherske Frikirke for noen år siden snudde og nå sier ja til kvinnelige eldste og pastorer. På samme måte har Normisjon åpnet for ordinerte kvinner i alle lederfunksjoner.

Thor Henrik With, som har bakgrunn som ordinert prest i Den norske kirke, fra den kristne­ Lagsbevegelsen og den siste­ tiden som generalsekretær i Norges Samemisjon, er «positivt avventende til det som skjer av forsamlingsbygging i Indre­misjonsforbundet og Misjonssambandet.

– Men jeg er litt forbauset over at organisasjonene legger vekt på å organisere seg i statens trossamfunnsregister, for med det å gi medlemmene skalt «kirkerettslig tilknytning». Det virker som «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» er kirke­rettens ankerfeste.

Withs kirke, Det evangelisk-lutherske stift, har ikke søkt om registrering som trossamfunn:

– Det er ikke registrering i statens trossamfunnsregister som skaper en virkelig kirke eller virkelig kirkelig tilknytning. Det som skaper kirke er den bibelske forvaltningen av Guds ord og sakramenter, ­mener With.

LES OGSÅ: Meldte seg ut av kirken etter 80 år - vet ikke hvor de skal gå

ANNONSE
Nyhet

– Det lutherske kirkemangfoldet er større enn noen gang, og jeg er sikker på at mønsteret vil forandre seg sterkt i årene fremover, sier pastor Boe Johannes Hermansen som sannsynligvis er den i Norge som kjenner dette feltet best.

Kartlagt

Vårt Land har kartlagt terrenget, og kan presentere­ et utvalg på 12 eksisterende, lutherske kirker og trossamfunn i dagens Norge. Om en måned er sannsynligvis enda et luthersk trossamfunn etablert – med utgangspunkt i Normisjon i Agder.

– Jeg tror få har oversikt over hvor bredt utvalget av lutherske kirker og trossamfunn virkelig er. Det er mange gründere blant oss, også i kristent arbeid. Blant de nye kirkedannelsene vil det nok også være noen døgnfluer, sier Hermansen.

– Det kommer kanskje enda flere mindre lutherske kirker. Men jeg er samtidig nokså overbevist om at det på sikt blir et tettere fellesskap og etter hvert sammenslåinger, tilføyer han.

Boe Johannes Hermansen er pastor i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn, ansatt i ­region Østfold i Normisjon, daglig leder i bevegelsen For ­Bibel og Bekjen­nelse – og for tiden også koordinator i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

SE HELE OVERSIKTEN: Ser du etter alternativ til Den norske kirke?

Kritiske

Samtlige lutherske kirker i Norge er sterkt kritiske til den teologiske utviklingen i Den norske kirke, ikke minst åpningen for vigsel av likekjønnede. Dette har blant annet ført til at lutherske organisasjoner har etablert egne trossamfunn. Men så langt har dette ikke ført til masseinnmeldelse.

Hermansen drømmer om at mange vil finne sammen i en større enhet:

– Hva er til hinder for større enhet og sammenslåing av kirker og trossamfunn med luthersk profil?

– Historie, tradisjoner og forskjeller i gudstjenesteliv og møteform kan skille. Men grunnleggende sett står mange av oss sammen om mye. Jeg håper og tror at folk med samme bibeltillit og grunnsyn vil finne sammen. Jeg ønsker et så stort fellesskap som mulig, men ikke til hvilken som helst pris. Utgangspunktet må være at evangeliet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett, svarer han.

Forrige uke var ledere medlemskirkene i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid samlet.

Thor Henrik With, som er Børre Knudsens etterfølger og biskop i Det evangelisk-lutherske stift, «opplever en økende grad av gjensidig forståelse blant oss som er med i dette forumet».

Han sier dette om endringer i det store, lutherske kirkebildet fremover:

– Et skille

– Vi komme ikke forbi at det er et skille mellom de som aksepterer kvinner i prestetjeneste og de som ikke gjør det. Ulikt syn på dette vil opprettholde et beklagelig og nødvendig skille, på tross av at mange andre ting drar i samme retning.

With peker på at Den Evangelisk Lutherske Frikirke for noen år siden snudde og nå sier ja til kvinnelige eldste og pastorer. På samme måte har Normisjon åpnet for ordinerte kvinner i alle lederfunksjoner.

Thor Henrik With, som har bakgrunn som ordinert prest i Den norske kirke, fra den kristne­ Lagsbevegelsen og den siste­ tiden som generalsekretær i Norges Samemisjon, er «positivt avventende til det som skjer av forsamlingsbygging i Indre­misjonsforbundet og Misjonssambandet.

– Men jeg er litt forbauset over at organisasjonene legger vekt på å organisere seg i statens trossamfunnsregister, for med det å gi medlemmene skalt «kirkerettslig tilknytning». Det virker som «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» er kirke­rettens ankerfeste.

Withs kirke, Det evangelisk-lutherske stift, har ikke søkt om registrering som trossamfunn:

– Det er ikke registrering i statens trossamfunnsregister som skaper en virkelig kirke eller virkelig kirkelig tilknytning. Det som skaper kirke er den bibelske forvaltningen av Guds ord og sakramenter, ­mener With.

LES OGSÅ: Meldte seg ut av kirken etter 80 år - vet ikke hvor de skal gå

ANNONSE