Nyhet

Åpen folkekirke (ÅF) mener et foreløpig høringsnotat om regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet «ikke speilte det paradigmeskiftet som kom ved Kirkevalget 2015, og hang fast i en argumentasjon fra 2013 og bakover». Åpen folkekirkes styre forventer derfor at Kirkerådet, der ÅF har rent flertall, «får et kraftig omarbeidet høringsnotat til behandling i mars 2017».

Får kraftig medfart

– Dere får kraftig medfart i Åpen folkekirkes årsmelding, avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet?

– Ja, men det er fint med kritikk – særlig om demokrati og valgordninger. Alle er tjent med offentlig debatt om valgordningene. Hensikten med det foreløpige saksdokumentet var å stimulere til diskusjon. Et endelig dokument blir sendt ut på høring i forkant av vedtak om nye valgregler, som skal fastsettes på Kirkemøtet neste år.