ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

De ansatte får demokrati-stryk

Kirkerådets sekretariat får strykkarakter fra Åpen folkekirke – som har den kompakte majoritet i det valgte Kirkerådet.

ANNONSE
ANNONSE

BILDER

Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet

Foto: Kirkeinfo
Vis bildetekst

Nyhet

Åpen folkekirke (ÅF) mener et foreløpig høringsnotat om regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet «ikke speilte det paradigmeskiftet som kom ved Kirkevalget 2015, og hang fast i en argumentasjon fra 2013 og bakover». Åpen folkekirkes styre forventer derfor at Kirkerådet, der ÅF har rent flertall, «får et kraftig omarbeidet høringsnotat til behandling i mars 2017».

Får kraftig medfart

– Dere får kraftig medfart i Åpen folkekirkes årsmelding, avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet?

– Ja, men det er fint med kritikk – særlig om demokrati og valgordninger. Alle er tjent med offentlig debatt om valgordningene. Hensikten med det foreløpige saksdokumentet var å stimulere til diskusjon. Et endelig dokument blir sendt ut på høring i forkant av vedtak om nye valgregler, som skal fastsettes på Kirkemøtet neste år.

Krevende valgordninger

Bekkelund peker på at det har vært krevende å komme fram til endelige valgordninger i Den norske kirke.

– Vi har laget ny valgordning i 2009 og 2011 – og nå håper vi å få på plass en ordning som kan vare ved mer enn i ett valg, sier han.

LES MER: Liten økning i deltakelsen i kirkevalget

For første gang i Den norske kirkes historie ble det ved valget i 2015 stilt andre lister – Åpen folkekirkes – i tillegg til de bredt sammensatte listene som nominasjonskomiteene i bispedømmene har satt opp. Åpen folkekirke tok storeslem valget, med over 60 prosent av stemmene.

På Åpen folkekirkes agenda

Nest etter å få plass en liturgi slik at likekjønnede kan få gifte seg i kirken, står styrket kirkedemokrati og nye valgordninger øverst på organisasjonens agenda.

Åpen folkekirke har som målsetting å fjerne muligheten for indirekte valg av medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. I det foreløpige saksdokumentet fra Kirkerådet blir det påpekt at det «har over tid vært ulike oppfatninger» om dette temaet.

LES MER: Kirkerådslederen advarer mot polarisering

Reagerer på formuleringer

Åpen folkekirke reagerer på at det i dokumentet «ble argumentert for indirekte valg med basis i at soknet som grunnenhet på den måten skal styrkes» og ble «spekulert i at direkte valg av alle leke medlemmer kan oppfattes som om bispedømmeråd og Kirkemøtet har et mandat fra kirkemedlemmene uavhengig av menighetene».

LES MER: Driver kirkevalgkamp mot sin egen vilje

Publisert: 11. januar 2017
ANNONSE

BILDER

Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet

Foto: Kirkeinfo
Vis bildetekst
Nyhet

Åpen folkekirke (ÅF) mener et foreløpig høringsnotat om regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet «ikke speilte det paradigmeskiftet som kom ved Kirkevalget 2015, og hang fast i en argumentasjon fra 2013 og bakover». Åpen folkekirkes styre forventer derfor at Kirkerådet, der ÅF har rent flertall, «får et kraftig omarbeidet høringsnotat til behandling i mars 2017».

Får kraftig medfart

– Dere får kraftig medfart i Åpen folkekirkes årsmelding, avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet?

– Ja, men det er fint med kritikk – særlig om demokrati og valgordninger. Alle er tjent med offentlig debatt om valgordningene. Hensikten med det foreløpige saksdokumentet var å stimulere til diskusjon. Et endelig dokument blir sendt ut på høring i forkant av vedtak om nye valgregler, som skal fastsettes på Kirkemøtet neste år.

Krevende valgordninger

Bekkelund peker på at det har vært krevende å komme fram til endelige valgordninger i Den norske kirke.

– Vi har laget ny valgordning i 2009 og 2011 – og nå håper vi å få på plass en ordning som kan vare ved mer enn i ett valg, sier han.

LES MER: Liten økning i deltakelsen i kirkevalget

For første gang i Den norske kirkes historie ble det ved valget i 2015 stilt andre lister – Åpen folkekirkes – i tillegg til de bredt sammensatte listene som nominasjonskomiteene i bispedømmene har satt opp. Åpen folkekirke tok storeslem valget, med over 60 prosent av stemmene.

På Åpen folkekirkes agenda

Nest etter å få plass en liturgi slik at likekjønnede kan få gifte seg i kirken, står styrket kirkedemokrati og nye valgordninger øverst på organisasjonens agenda.

Åpen folkekirke har som målsetting å fjerne muligheten for indirekte valg av medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. I det foreløpige saksdokumentet fra Kirkerådet blir det påpekt at det «har over tid vært ulike oppfatninger» om dette temaet.

LES MER: Kirkerådslederen advarer mot polarisering

Reagerer på formuleringer

Åpen folkekirke reagerer på at det i dokumentet «ble argumentert for indirekte valg med basis i at soknet som grunnenhet på den måten skal styrkes» og ble «spekulert i at direkte valg av alle leke medlemmer kan oppfattes som om bispedømmeråd og Kirkemøtet har et mandat fra kirkemedlemmene uavhengig av menighetene».

LES MER: Driver kirkevalgkamp mot sin egen vilje

Publisert: 11. januar 2017
ANNONSE