ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Boikottleder Omar Barghouti vil ikke ha et jødisk Israel

Den palestinske boikottbevegelsen mot Israel brer om seg. En av grunnleggerne er mot at Israel skal eksistere som jødisk stat.

ANNONSE
ANNONSE

BDS-bevegelsen

  • Ikkevoldelig, uavhengig nettverk av aktivister som jobber for boikott, desinvesteringer og sanskjoner mot Israel, og andre som tjener på okkupasjonen. Kampanjen har følgende mål:
  • Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967, og rive muren.
  • Erkjenne fulle rettigheter og likestilling for den arabisk-palestinske befolkningen i Israel.
  • Fremme retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer, i tråd med FN-resolusjon 194.
Nyhet

I 2005 var palestinske Omar Barghouti blant grunnleggerne av BDS-bevegelsen for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Aktivistbevegelsen som startet med 170 palestinske organisasjoner og fagforeninger, har nå støtte i en rekke land.

– Det primære målet er å få avsluttet Israels okkupasjon fra 1967. Dernest få slutt på et system med apartheidlignende rasediskriminering. Og for det tredje gi palestinske flyktninger rett til å returnere til sine opprinnelige hjemsteder, sier Omar Barghouti.

Støttet av Waters og Tutu

Boikottbevegelsen er omstridt, men har flere profilerte støttespillere.

– Roger Waters fra Pink Floyd er blitt viktigste pådriver for kulturell boikott av Israel. Når internasjonale artister vil opptre i Israel, skriver Waters brev og argumenterer for at de bør holde seg hjemme. Mange velger å følge hans råd, sier Barghouti.

Den andre store profilen som har skaffet BDS tilslutning utover de tradisjonelle Palestina-aktivistenes rekker, er tidligere erkebiskop Desmond Tutu.

– Han kom med tidlig, og er trolig den mest prominente støttespilleren til BDS-bevegelsen. Tutu har vært viktig ikke minst for å få med kirkesamfunn, sier Barghouti under et Oslo-besøk.

LES MER: Regjeringen avviser boikott

Søker kirkelig støtte

BDS er særlig opptatt av å få med seg amerikanske kirkesamfunn, fordi de har en viktig rolle som opinionsdannere i det landet som har størst innflytelse på den israelske okkupasjonspolitikken.

Barghouti sier at ulike boikottiltak har fått tilslutning fra Den presbyterianske kirke, United Methodist Church, United Church of Christ, kvekersamfunnet og alliansen av baptister i USA.

I fjor vedtok en av verdens største lutherske kirker, Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika (ELCA), press mot Israel for å oppheve okkupasjonen.

LES MER: Er boikott tingen?

Norske prester boikotter

Siste kirkelige tilskudd er de LO-organiserte Teologene, som teller 193 prester, teologer og teologistudenter. Med 30 mot 12 stemmer vedtok nylig årsmøtet å slutte seg til BDS-kampanjen, med full boikott av Israel.

Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker, fremmet forslaget. Han mener en global, ikkevoldelig boikottkampanje er det som har størst muligheter til å presse Israel til å bidra til en rettferdig fredsløsning for palestinerne. Han påpeker at en kirkelig støttet boikottlinje var effektiv mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

– For øyeblikket tyder ingen ting på at Israel ønsker å finne løsninger for en rettferdig fred med palestinerne. For oss er det viktig at boikott er ønsket av hele det palestinske sivilsamfunnet, og ikke minst de palestinske kirkene, slik det også er nedfelt i det viktige Kairos-dokumentet som palestinske kirkeledere utformet i 2009, sier Vaaland.

LES MER: BDS er ikke antisemittisme

Kairo-dokumentet «en hjørnestein»

Omar Barghouti kaller Kairos-dokumentet en hjørnestein i det kirkelige arbeidet for en rettferdig løsning for palestinerne, inspirert av kirkenes kamp for å få slutt på apartheidstyret i Sør-Afrika.

Han understreker BDS-kampanjen med sin brede plattform ikke har synspunkter på tostatsløsningen, som onsdag fikk et kraftig skudd for baugen da president Donald Trump i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, signaliserte at USA kan akseptere en enstatsløsning, dersom partene foretrekker det.

– Personlig tror jeg ikke at tostatsløsningen er etisk akseptabel. Jeg tror på en demokratisk, sekulær stat, uten diskriminering og med like rettigheter til alle, uansett etnisitet. Og det må være anledning for alle palestinske flyktninger fra 1948 og 1967 å vende tilbake til en slik stat, understreker Barghouti.

LES MER: Ikke fritt fram for bosetninger

Ønsker ikke ren jødisk stat

I en enstatsløsning der over 7,2 millioner palestinere som i dag lever utenfor Israel, Vestbredden og Gaza, har rett til å returnere, vil jødene havne i et betydelig mindretall.

I så fall faller den jødiske staten som ble opprettet i 1948 etter et FN-vedtak i 1947, like etter en verdenskrig der det tyske naziregimet prøvde å utrydde det jødiske folk.

– Anerkjenner du ikke i lys av historien Israel som et trygt nasjonalhjem for det jødiske folk?

– Hvorfor skal man godta Israel som en ekskluderende etnisk stat? Dette er en stat som ble etablert gjennom etnisk rensing av de innfødte palestinerne. Det var palestinerne som måtte betale prisen da Europa ville rette opp for mange års jødeforfølgelse, pogromer og holocaust, ved å støtte etableringen av en jødisk stat i det historiske Palestina, sier Barghouti.

Han avviser som en «vestlig og kolonial fordom» at en enstatsløsning vil utløse palestinske hevnaksjoner og gjøre det ulevelig for den jødiske befolkningen, «for arabere og jøder har levd fredelig sammen i flere hundre år».

Norske kommuner boikotter

Sist uke stemte bystyret i Bodø mot Israel-boikott. Derimot har kommunestyrene i Trondheim og Tromsø vedtatt å avstå fra kommunale innkjøp av varer og tjenester produsert i bosetningene.

Dette blir beklaget av Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz. Han skriver i en uttalelse at «å jobbe for boikott framfor dialog, øker nivået av fiendtlighet og mistro mellom israelere og palestinere».

Schutz mener slike vedtak føyer seg inn i en dobbel standard som rammer Israel, der «den jødiske staten blir systematisk diskriminert i FN og FNs organer».

LES MER: Bodø sa nei

ANNONSE
Nyhet

I 2005 var palestinske Omar Barghouti blant grunnleggerne av BDS-bevegelsen for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Aktivistbevegelsen som startet med 170 palestinske organisasjoner og fagforeninger, har nå støtte i en rekke land.

– Det primære målet er å få avsluttet Israels okkupasjon fra 1967. Dernest få slutt på et system med apartheidlignende rasediskriminering. Og for det tredje gi palestinske flyktninger rett til å returnere til sine opprinnelige hjemsteder, sier Omar Barghouti.

Støttet av Waters og Tutu

Boikottbevegelsen er omstridt, men har flere profilerte støttespillere.

– Roger Waters fra Pink Floyd er blitt viktigste pådriver for kulturell boikott av Israel. Når internasjonale artister vil opptre i Israel, skriver Waters brev og argumenterer for at de bør holde seg hjemme. Mange velger å følge hans råd, sier Barghouti.

Den andre store profilen som har skaffet BDS tilslutning utover de tradisjonelle Palestina-aktivistenes rekker, er tidligere erkebiskop Desmond Tutu.

– Han kom med tidlig, og er trolig den mest prominente støttespilleren til BDS-bevegelsen. Tutu har vært viktig ikke minst for å få med kirkesamfunn, sier Barghouti under et Oslo-besøk.

LES MER: Regjeringen avviser boikott

Søker kirkelig støtte

BDS er særlig opptatt av å få med seg amerikanske kirkesamfunn, fordi de har en viktig rolle som opinionsdannere i det landet som har størst innflytelse på den israelske okkupasjonspolitikken.

Barghouti sier at ulike boikottiltak har fått tilslutning fra Den presbyterianske kirke, United Methodist Church, United Church of Christ, kvekersamfunnet og alliansen av baptister i USA.

I fjor vedtok en av verdens største lutherske kirker, Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika (ELCA), press mot Israel for å oppheve okkupasjonen.

LES MER: Er boikott tingen?

Norske prester boikotter

Siste kirkelige tilskudd er de LO-organiserte Teologene, som teller 193 prester, teologer og teologistudenter. Med 30 mot 12 stemmer vedtok nylig årsmøtet å slutte seg til BDS-kampanjen, med full boikott av Israel.

Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker, fremmet forslaget. Han mener en global, ikkevoldelig boikottkampanje er det som har størst muligheter til å presse Israel til å bidra til en rettferdig fredsløsning for palestinerne. Han påpeker at en kirkelig støttet boikottlinje var effektiv mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

– For øyeblikket tyder ingen ting på at Israel ønsker å finne løsninger for en rettferdig fred med palestinerne. For oss er det viktig at boikott er ønsket av hele det palestinske sivilsamfunnet, og ikke minst de palestinske kirkene, slik det også er nedfelt i det viktige Kairos-dokumentet som palestinske kirkeledere utformet i 2009, sier Vaaland.

LES MER: BDS er ikke antisemittisme

Kairo-dokumentet «en hjørnestein»

Omar Barghouti kaller Kairos-dokumentet en hjørnestein i det kirkelige arbeidet for en rettferdig løsning for palestinerne, inspirert av kirkenes kamp for å få slutt på apartheidstyret i Sør-Afrika.

Han understreker BDS-kampanjen med sin brede plattform ikke har synspunkter på tostatsløsningen, som onsdag fikk et kraftig skudd for baugen da president Donald Trump i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, signaliserte at USA kan akseptere en enstatsløsning, dersom partene foretrekker det.

– Personlig tror jeg ikke at tostatsløsningen er etisk akseptabel. Jeg tror på en demokratisk, sekulær stat, uten diskriminering og med like rettigheter til alle, uansett etnisitet. Og det må være anledning for alle palestinske flyktninger fra 1948 og 1967 å vende tilbake til en slik stat, understreker Barghouti.

LES MER: Ikke fritt fram for bosetninger

Ønsker ikke ren jødisk stat

I en enstatsløsning der over 7,2 millioner palestinere som i dag lever utenfor Israel, Vestbredden og Gaza, har rett til å returnere, vil jødene havne i et betydelig mindretall.

I så fall faller den jødiske staten som ble opprettet i 1948 etter et FN-vedtak i 1947, like etter en verdenskrig der det tyske naziregimet prøvde å utrydde det jødiske folk.

– Anerkjenner du ikke i lys av historien Israel som et trygt nasjonalhjem for det jødiske folk?

– Hvorfor skal man godta Israel som en ekskluderende etnisk stat? Dette er en stat som ble etablert gjennom etnisk rensing av de innfødte palestinerne. Det var palestinerne som måtte betale prisen da Europa ville rette opp for mange års jødeforfølgelse, pogromer og holocaust, ved å støtte etableringen av en jødisk stat i det historiske Palestina, sier Barghouti.

Han avviser som en «vestlig og kolonial fordom» at en enstatsløsning vil utløse palestinske hevnaksjoner og gjøre det ulevelig for den jødiske befolkningen, «for arabere og jøder har levd fredelig sammen i flere hundre år».

Norske kommuner boikotter

Sist uke stemte bystyret i Bodø mot Israel-boikott. Derimot har kommunestyrene i Trondheim og Tromsø vedtatt å avstå fra kommunale innkjøp av varer og tjenester produsert i bosetningene.

Dette blir beklaget av Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz. Han skriver i en uttalelse at «å jobbe for boikott framfor dialog, øker nivået av fiendtlighet og mistro mellom israelere og palestinere».

Schutz mener slike vedtak føyer seg inn i en dobbel standard som rammer Israel, der «den jødiske staten blir systematisk diskriminert i FN og FNs organer».

LES MER: Bodø sa nei

ANNONSE

BDS-bevegelsen

  • Ikkevoldelig, uavhengig nettverk av aktivister som jobber for boikott, desinvesteringer og sanskjoner mot Israel, og andre som tjener på okkupasjonen. Kampanjen har følgende mål:
  • Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967, og rive muren.
  • Erkjenne fulle rettigheter og likestilling for den arabisk-palestinske befolkningen i Israel.
  • Fremme retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer, i tråd med FN-resolusjon 194.