Nyhet

– Erkebiskopstittelen er økumenisk og internasjonalt forståelig, samtidig som den vil knytte an til en 400 år gammel tradisjon, sier Den norske kirkes biskop i Borg. Sommerfeldt har liten sans for at Bispemøtets leder skal fortsette med tittelen preses. Han har heller ikke mye til overs for betegnelsen ledende biskop.

Førstemann for 866 år siden

Nidaros bispedømmeråd og biskop Tor Singsaas gir støtte til tanken om å gjenoppta erkebiskopstittelen – 866 år etter at paven i Roma utnevnte den første erkebiskopen i Norge. Men dette er i mindre grad en hastesak for Singsaas enn det er for bispekollega Sommerfeldt:

– I 2030 skal vi markere 1000-årsjubileet for kristningen av Norge. Jeg tror det innen den tid vil vise seg at erkebiskop er en mer ønskelig og symboltung, kirkelig betegnelse enn preses, sier Singsaas til Vårt Land.