Nyhet

– Ikke overraskende. Det er det samme vi lenge har hørt fra Kirkerådet, sier Thomas Peter Randullf om uttalelsene biskop Ivar Braut og kulturminister Linda Hofstad Helleland kom med torsdag.

Den tidligere soknepresten Randullf fikk det store flertallet på menighetsmøtet i Nærbø med seg på et vedtak om at Nærbø menighet «ikke skal ta i bruk liturgien for vigsel i våre kirker».

Juridisk ryggdekning?

Tilsvarende vedtak er gjort i Eiken i Vest-Agder, i Lyngen i Troms og Kautokeino i Finnmark. Spørsmålet er om de har ­juridisk ryggdekning. I Kirkemøtets vedtak understrekes det at «de nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017».