Nyhet

Det offentliggjorde statsadvokaten i dag. Siden 8. juli har fungerende førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Kristian Jarland, vurdert bevisene i saken.

«Det er sannsynlig at det er utbetalt statsstøtte for et betydelig antall personer som ikke selv har meldt seg inn i trossamfunnet», er hans konklusjon.

Han har ilagt Oslo katolske bispedømme en bot på 1 million kroner, mens daglig leder, økonomisjef Thuan Cong Pham er tiltalt for grovt bedrageri og må dermed møte for retten.

Biskop Eidsvig slipper derimot tiltale da statsadvokaten mener at det ikke er bevist at biskopen hadde gitt instrukser om telefonkatalogmetoden. Statsadvokaten mener også at etterforskningen viser at det er uklart hvilken kunnskap Eidsvig hadde om registeringspraksisen.