Nyhet

– Ikke en løsning for oss, sier kirkeverge i Notodden.

Det er hovedtillitsvalgt for kantorene i Oslo, Olav Rune Bastrup, som kommer med forslaget om kirkelige begravelsesbyråer. Selv arbeider han som kantor i Grønland kirke, og mener Den norske kirke mer eller mindre har mistet kontrollen over sin egen gravferdspraksis.

– De har latt kommersielle byråer overta regien over det som egentlig er kirkens ansvar å forvalte, sier han.

Bastrup peker på at gravferdene er blitt mer og mer privatiserte, noe han mener «speiler kulturelle holdninger i dagens individsentrerte samfunn». Dette gir utslag i ønsker om stadig flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser.