Nyhet

I dag blir over 90 prosent av alle som dør begravet i regi av Den norske kirke. Selv om tallet har vært stabilt de siste årene, vil det kunne synke betydelig, skal vi tro en ny undersøkelse.

Norstat har på oppdrag fra Human-Etisk Forbund spurt om hva slags gravferdsseremoni man ønsker ved sin egen bortgang:

• 52 prosent har svar at de ønsker en gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke.

• 13 prosent ønsker en livssynsåpen seremoni.