Nyhet

– Jeg håper det vil være et kraftfullt signal for å vise at vi tror at transpersoner er elsket av Gud, som skapte dem, og at han er tilstede i alle livets omveltninger, sa forslagsstiller Chris Newland, prest i Blackburn, da generalsynoden i Church of England vedtok at de vil jobbe for å inkludere transpersoner i kirken.

Et stort flertall (284 av 362) stemte søndag for at transpersoner skal ønskes velkommen og bekreftes i sine lokale kirker» og at biskoper skal vurdere om særskilte liturgier «skal utformes for å markere en persons kjønnsskifte», melder The Guardian. Generalsynoden i Church of England tilsvarer Den norske kirkes kirkemøte. Her sitter både biskoper, valgte geistlige og lekfolk.

I et bakgrunnsdokument oppfordres biskoper til å utarbeide «liturgisk materiale som kan brukes i menighetene som en sjelesørgerisk respons for å bekrefte transpersoner som har vært gjennom en lang, smertefull og kompleks prosess».

Forslaget åpner også for at prester som har samvittighetskvaler med en slik liturgi, skal slippe å gjennomføre den. Reservasjonsprestene oppfordres likevel til å henvise transpersoner til menigheter og prester som har slike tilbud.