ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Åpner for flere kvinner i ledelsen

Et forslag til Indremisjonsforbundets generalforsamling åpner for flertall av kvinner i styret. Generalsekretæren forventer debatt.

ANNONSE
ANNONSE

BILDER

Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet, mener forslaget om å åpne for flere kvinnelige representanter i styret er en del av en praktisk tilpasning.

Foto: ImF Media
Vis bildetekst

Indremisjonsforbundet

 • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
 • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
 • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
 • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
 • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
 • Kilde: imf.no
Nyhet

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli debatt om kvinneandelen i styret, men jeg håper at vi kan klare å presentere helheten i forslaget, sier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF) som driver indremisjon i 450 bedehus i Norge.

Han viser til forslaget om å åpne for at opptil seks av sju styremedlemmer kan være kvinner, et forslag han er forberedt på at kan skape debatt.

– Noen vil kanskje dra det dit hen at dette er å gi etter for press, men vi står like fast på at lære- og tilsynsrådet skal bestå av menn.

LES MER: – Vemodig at bedehus blir moské

Menn. I 2005 åpnet generalforsamlingen til ImF for at kvinner kunne velges inn i styre.

I dagens regelverk heter det at minst fire av sju representanter i styret skal være menn. Bakgrunnen er at ImF mener at lære- og tilsynsansvaret er forbeholdt menn.

Siden 2005 har dette ansvaret ligget hos et Hyrderåd av menn, bestående av ImFs generalsekretær, rektor for ImFs bibelskole samt formann, nestformann og ett styremedlem fra Forbundsstyret.

Ettersom tre fra styret også har sittet i Hyrderådet, har det vært nødvendig å sikre en viss andel menn i styret.

LES MER: Flere kristne friskoler

Praktisk løsning. – Vi ønsker oss en mer praktisk måte å velge det som tidligere er blitt kalt Hyrderåd, men som nå skal bli hetende «Lære- og tilsynsråd», sier generalsekretær Furnes.

Han mener at de som velges inn i styret ikke nødvendigvis er de rette personene til å sitte med tilsyns- og læreansvar, og vil hente kandidater utenfra. De to rådene har ganske forskjellige oppgaver, mener han.

– Kanskje blir en person valgt inn i styret på grunn av gode økonomiske egenskaper, men det betyr ikke at den personen egner seg eller er interessert i å jobbe med lærespørsmål. Hvis medlemmene i Lære- og tilsynsrådet ikke lenger bare skal velges fra styret, er det heller ingen grunn til å stille krav til antall menn i styret.

LES MER: Indremisjonsbygg kan bli rusbolig

Kvinnelige hyrder. Foreløpig vil ikke ImF åpne for eller starte debatten om kvinner med lære- og tilsynsansvar.

– Noen vil hevde at de endringene dere gjør er veldig moderate?

– Det er jeg helt enig i. Jeg har ikke registrert noe initiativ til å ta en omkamp om ImF sitt generelle syn på læreansvaret, og derfor ser jeg ikke på dette som noe radikalt. Det er en praktisk tilpassning, sier Furnes.

LES MER: Roser biskopenes homovedtak – får ris av egne

Mannskrise. ImF har tidligere opplevd mangel på kandidater når stillinger som er forbeholdt menn skal fylles. Da organisasjonen i 2011 skulle tilsette bibelskolerektor (som sitter i Hyrderådet) var det vanskelig å finne en mann til å besitte stillingen.

Det endte med at en kvinne ble konstituert som rektor frem til en mann tok over i 2014.

– Det er ikke lett å si om det er en mannskrise eller om det er en lederkrise, men vi må være ærlig på at det er utfordrende å rekruttere ledere. Da må vi se oss om etter praktiske løsninger, sier Furnes.

Han vedgår likevel at det er vanskelig å rekruttere menn.

– Men det er klart det er en mannskriske når menn ikke tar lederutfordringene.

LES MER: Disse trossamfunnene tjener penger på folks gambling

Radikal tilstrømning. Han utelukker ikke at debatten om kvinners hyrdeansvar også vil nå ImF.

– Vi må være ærlig på at diskusjonene om likestilling mellom mann og kvinne også er gjeldene i våre forsamlinger. Det samme gjelder samlivsetiske spørsmål. Å fremstille det som om at bedehusene er skjermet fra disse debatten vil være en løgn.

Han er derimot ikke like sikker på om ImF vil endre syn.

– Det gjenstår å se hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden. Kanskje vil også vi endre synspunkt, eller så vil vi radikaliseres ytterligere og oppleve en tilstrømming av nye medlemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Publisert: 28. juli 2016
ANNONSE

BILDER

Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet, mener forslaget om å åpne for flere kvinnelige representanter i styret er en del av en praktisk tilpasning.

Foto: ImF Media
Vis bildetekst
Nyhet

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli debatt om kvinneandelen i styret, men jeg håper at vi kan klare å presentere helheten i forslaget, sier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF) som driver indremisjon i 450 bedehus i Norge.

Han viser til forslaget om å åpne for at opptil seks av sju styremedlemmer kan være kvinner, et forslag han er forberedt på at kan skape debatt.

– Noen vil kanskje dra det dit hen at dette er å gi etter for press, men vi står like fast på at lære- og tilsynsrådet skal bestå av menn.

LES MER: – Vemodig at bedehus blir moské

Menn. I 2005 åpnet generalforsamlingen til ImF for at kvinner kunne velges inn i styre.

I dagens regelverk heter det at minst fire av sju representanter i styret skal være menn. Bakgrunnen er at ImF mener at lære- og tilsynsansvaret er forbeholdt menn.

Siden 2005 har dette ansvaret ligget hos et Hyrderåd av menn, bestående av ImFs generalsekretær, rektor for ImFs bibelskole samt formann, nestformann og ett styremedlem fra Forbundsstyret.

Ettersom tre fra styret også har sittet i Hyrderådet, har det vært nødvendig å sikre en viss andel menn i styret.

LES MER: Flere kristne friskoler

Praktisk løsning. – Vi ønsker oss en mer praktisk måte å velge det som tidligere er blitt kalt Hyrderåd, men som nå skal bli hetende «Lære- og tilsynsråd», sier generalsekretær Furnes.

Han mener at de som velges inn i styret ikke nødvendigvis er de rette personene til å sitte med tilsyns- og læreansvar, og vil hente kandidater utenfra. De to rådene har ganske forskjellige oppgaver, mener han.

– Kanskje blir en person valgt inn i styret på grunn av gode økonomiske egenskaper, men det betyr ikke at den personen egner seg eller er interessert i å jobbe med lærespørsmål. Hvis medlemmene i Lære- og tilsynsrådet ikke lenger bare skal velges fra styret, er det heller ingen grunn til å stille krav til antall menn i styret.

LES MER: Indremisjonsbygg kan bli rusbolig

Kvinnelige hyrder. Foreløpig vil ikke ImF åpne for eller starte debatten om kvinner med lære- og tilsynsansvar.

– Noen vil hevde at de endringene dere gjør er veldig moderate?

– Det er jeg helt enig i. Jeg har ikke registrert noe initiativ til å ta en omkamp om ImF sitt generelle syn på læreansvaret, og derfor ser jeg ikke på dette som noe radikalt. Det er en praktisk tilpassning, sier Furnes.

LES MER: Roser biskopenes homovedtak – får ris av egne

Mannskrise. ImF har tidligere opplevd mangel på kandidater når stillinger som er forbeholdt menn skal fylles. Da organisasjonen i 2011 skulle tilsette bibelskolerektor (som sitter i Hyrderådet) var det vanskelig å finne en mann til å besitte stillingen.

Det endte med at en kvinne ble konstituert som rektor frem til en mann tok over i 2014.

– Det er ikke lett å si om det er en mannskrise eller om det er en lederkrise, men vi må være ærlig på at det er utfordrende å rekruttere ledere. Da må vi se oss om etter praktiske løsninger, sier Furnes.

Han vedgår likevel at det er vanskelig å rekruttere menn.

– Men det er klart det er en mannskriske når menn ikke tar lederutfordringene.

LES MER: Disse trossamfunnene tjener penger på folks gambling

Radikal tilstrømning. Han utelukker ikke at debatten om kvinners hyrdeansvar også vil nå ImF.

– Vi må være ærlig på at diskusjonene om likestilling mellom mann og kvinne også er gjeldene i våre forsamlinger. Det samme gjelder samlivsetiske spørsmål. Å fremstille det som om at bedehusene er skjermet fra disse debatten vil være en løgn.

Han er derimot ikke like sikker på om ImF vil endre syn.

– Det gjenstår å se hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden. Kanskje vil også vi endre synspunkt, eller så vil vi radikaliseres ytterligere og oppleve en tilstrømming av nye medlemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Publisert: 28. juli 2016
ANNONSE

Indremisjonsforbundet

 • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
 • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
 • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
 • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
 • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
 • Kilde: imf.no