Nyhet

– Å være et organ som skaper tillit mellom trossamfunnene er å ta et viktig samfunnsoppdrag, sier statsminister Erna Solberg.

Hun var selv til stede da Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge (STL) sitt 20-årsjubileum ble markert i regjeringens representasjonslokaler sammen med ledere fra hele Religions-Norge.

– Mange spenninger i vårt samfunn starter mellom religiøse grupper. Derfor er det viktig å legge til rette for at trossamfunnene kan ha en arena for dialog, sier Solberg.

Fra smalt til stort