Stemme for livet

De første kristne hadde ikke fått et navn enda. Men de holder på med det Jesus lærte dem, og sendte dem ut for å gjøre. Forkynner evangeliet, ser tegn og under, opplever at folk kommer til tro.

Selvsagt utfordret det noen. Nå var det blitt så mye for øverstepresten og sadukeerne at de får noen av dem pågrepet og kastet i fengsel. Men i Guds rike trenger ikke dører være så stengte som de ser ut. Om natten åpner Gud dørene for dem. Og gir dem et oppdrag: «Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket høre dette budskapet om livet.»

Dette er bakteppet for dagens tekst, som inneholder en skarp konfrontasjon mellom apostlene og øverstepresten. «Vi hadde pålagt dere strengt at dere ikke skulle undervise i dette navnet. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem.» Dette er et av de punktene apostlene vet de må ta konfrontasjonen: «En skal lyde Gud mer enn mennesker.»

Når Gud åpner dører for oss, velsigner oss, eller gir bønnesvar, følger det ofte også et ansvar for hvordan vi forvalter det med. Apostlene fikk åpne dører ut av fengselet. Ikke bare for å snike seg unna i mørket, men også for å stå opp og være en stemme for han de trodde det på. De fikk en velsignelse, men måtte ta en konfrontasjon.

Hvilke velsignelser har Gud gitt meg og deg i det siste? Hvilke dører har han åpnet? Hvilke muligheter gir det oss? Siktemålet er enkelt: «At folket skal få høre dette budskapet om livet.»

Egil Elling Ellingsen er pastor i IMI-kirken i Stavanger

Dagens bibeltekst
Apg 5,27-32
Mer fra Andakt