Kvinnelig prosteboom fra Aasrud

Slo til med seks proster på én dag. Fire av dem er kvinner.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass seks dyktige proster, og det er jo svært hyggelig at hele fire av dem er kvinner, sier kirkeminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Seks proster, fire av dem kvinner, ble utnevnt i statsråd fredag.

Tre i Borg. Tre av de nye prostene skal virke i Borg bispedømme: Kari Mangrud Alvsvåg (41) i Sarpsborg, sokneprest Hege Elisabeth Fagermoen (44) i Søndre Follo, og sokneprest Sven Holmsen (57) i Nordre Follo.

Indre til Ytre. Dessuten blir Stein Ovesen (52), som nå er prost i Varanger, prost i Toten i Hamar bispedømme.

Gerd Anne Aarset (62) bytter prosti fra Indre til Ytre Nordmøre, mens sokneprest Ingeborg Matre (52) blir prost i Søre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme.

Mer fra Folk