Kommentar

Da jeg var liten gutt, leste vi hver kveld i en andaktsbok ved kveldsmaten. De fleste av disse bøkene var kjedelige. Men én skilte seg ut. «250 fortellinger» het den.

Over 40 år senere husker jeg fortsatt mange av historiene fra boken. Og den jeg husker aller best er denne, gjengitt slik forfatteren Mia Hallesby forteller den:

«Når bøndene i Algier skal fange aper, gjør de det på følgende måte:

I et uthulet gresskar blir det i den ene enden laget et hull. Hullet må ikke være stort, bare så vidt at en ape kan få den åpne hånden sin gjennom det. Gresskaret blir så fylt med ris, som apene er så glade i, og så blir det bundet fast til et tre.