Kommentar

Nåden rommer en urettferdighet som det er vanskelig å forsone seg med, skriver Åste Dokka.