Kommentar

Til våren blir det 50 år ­siden Israel overraskende erobret det som ble kalt Jordans Vestbredd og som mange i Israel kaller ­Judea og Samaria. Men Israel har aldri greid å bestemme seg for hva de skal gjøre med det.

USAs utenriksminister John Kerry kom i nyttårshelgen med en usedvanlig kraftig oppfordring til Israel om å velge: Vil de ha en palestinsk stat, eller vil de fortsette annekteringen av Vestbredden? Han gjorde det klart at han mener det siste vil være et selvmord for den jødiske staten.

Gjennom alle Obamas år har Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevdet at han vil ha en tostatsløsning, men likevel fortsatt å bygge ut bosettinger. Nå ba Kerry ham svare hva han vil.

Bosetterbevegelsen er klar på hva som er målet: Å innlemme hele Judea og Samaria i Israel. Er det også Netanyahus mål?