Kommentar

TEKSTVERKSTEDET 3. SØNDAG I FASTETIDEN: Hva skjer etter et mirakel?

Det finnes i alle fall fire vanlige måter å forholde seg til Jesu under på. Dette gjelder for den som leser om det på avstand, for eksempel i dag, men på akkurat samme måte gjaldt det dem som var der da det skjedde, øyenvitnene.

En dag møtte Jesus fra Nasaret en mann som ikke kunne snakke. Vi vet ikke akkurat hva som skjedde, men vi vet resultatet: Jesus får å gjøre med en «ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg». En stum mann fikk talens bruk, og dette vakte reaksjoner. Når Jesus griper inn i verden og i liv, skaper det alltid reaksjoner. Men hva slags?

Går til angrep