ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Etter mirakelet

Når Jesus griper inn i verden og i liv, skaper det alltid reaksjoner. Men hva slags?

ANNONSE
ANNONSE
Kommentar

TEKSTVERKSTEDET 3. SØNDAG I FASTETIDEN: Hva skjer etter et mirakel?

Det finnes i alle fall fire vanlige måter å forholde seg til Jesu under på. Dette gjelder for den som leser om det på avstand, for eksempel i dag, men på akkurat samme måte gjaldt det dem som var der da det skjedde, øyenvitnene.

En dag møtte Jesus fra Nasaret en mann som ikke kunne snakke. Vi vet ikke akkurat hva som skjedde, men vi vet resultatet: Jesus får å gjøre med en «ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg». En stum mann fikk talens bruk, og dette vakte reaksjoner. Når Jesus griper inn i verden og i liv, skaper det alltid reaksjoner. Men hva slags?

Går til angrep

Fire ulike stemmer kommenterer det Jesus har gjort og gjør:

Den ene stemmen går til angrep på Jesus. Disse talspersonene anerkjenner på den ene siden et av Bibelens premisser; at det finnes gode og onde makter, og i tilværelsen utspiller det seg en kamp mellom de to. På den annen side, plasseres Jesus på den ondes side. Han stemples som utilregnelig. Dessuten står han i ledtog med onde makter. Jesus påpeker selv det ulogiske i denne tanken: Hvorfor skulle han da motarbeide seg selv?

Den andre stemmen ber om et bevis. Selv om disse menneskene har sett med egne øyne og hørt med egne ører at Jesus har grepet inn i et menneskeliv, vil de straks ha et annet tegn fra himmelen. Bevissøkerne må ha et ugjendrivelig bevis for at Gud finnes og fortjener deres tilslutning - på deres egne premisser. Verken da eller noen annen gang gir Jesus disse hva de forlanger.

Nøkkel til Bibelen

Den tredje stemmen er den fromme, som sklir rett over i ros og pris. Det kommer fra en kvinne i mengden, som et av de første tegnene på mariadyrkelse: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Kanskje åndeliggjør hun for mye? Hva hun gjør feil, er ikke uten videre opplagt, men Jesus velger å korrigere henne: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’» 

Jesus vrir fokuset bort fra det guddommelige, over på de vanlige menneskene som står rett foran ham. Han gir dem en nøkkel å låse opp mysteriene med: Bibelen.

Uten Bibelen kan både den anklagende, den skeptiske og den fromme distansere seg fra Gud. Men den som lytter til Guds ord og lagrer det i seg, vil ha noe som kan gi mening i møte med det vanskelige og det onde og det uforståelige – bortenfor kritikk og argumentasjonsrekker og fromme ord. Høre Guds ord. Ta vare på det.

Selvsikker og kunnskapsrik

Og den fjerde måten? Det er den moderne, selvsikre og kunnskapsrike stemmen som sier: Mannen var nok egentlig ikke besatt, bare syk, men menneskene som levde på den tiden visste ikke bedre enn å kalle det en ond ånd...

BIBELTEKSTEN: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.» Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’» 

Lukas 11,14-28

Publisert: 19. mars 2017
ANNONSE
Kommentar

TEKSTVERKSTEDET 3. SØNDAG I FASTETIDEN: Hva skjer etter et mirakel?

Det finnes i alle fall fire vanlige måter å forholde seg til Jesu under på. Dette gjelder for den som leser om det på avstand, for eksempel i dag, men på akkurat samme måte gjaldt det dem som var der da det skjedde, øyenvitnene.

En dag møtte Jesus fra Nasaret en mann som ikke kunne snakke. Vi vet ikke akkurat hva som skjedde, men vi vet resultatet: Jesus får å gjøre med en «ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg». En stum mann fikk talens bruk, og dette vakte reaksjoner. Når Jesus griper inn i verden og i liv, skaper det alltid reaksjoner. Men hva slags?

Går til angrep

Fire ulike stemmer kommenterer det Jesus har gjort og gjør:

Den ene stemmen går til angrep på Jesus. Disse talspersonene anerkjenner på den ene siden et av Bibelens premisser; at det finnes gode og onde makter, og i tilværelsen utspiller det seg en kamp mellom de to. På den annen side, plasseres Jesus på den ondes side. Han stemples som utilregnelig. Dessuten står han i ledtog med onde makter. Jesus påpeker selv det ulogiske i denne tanken: Hvorfor skulle han da motarbeide seg selv?

Den andre stemmen ber om et bevis. Selv om disse menneskene har sett med egne øyne og hørt med egne ører at Jesus har grepet inn i et menneskeliv, vil de straks ha et annet tegn fra himmelen. Bevissøkerne må ha et ugjendrivelig bevis for at Gud finnes og fortjener deres tilslutning - på deres egne premisser. Verken da eller noen annen gang gir Jesus disse hva de forlanger.

Nøkkel til Bibelen

Den tredje stemmen er den fromme, som sklir rett over i ros og pris. Det kommer fra en kvinne i mengden, som et av de første tegnene på mariadyrkelse: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Kanskje åndeliggjør hun for mye? Hva hun gjør feil, er ikke uten videre opplagt, men Jesus velger å korrigere henne: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’» 

Jesus vrir fokuset bort fra det guddommelige, over på de vanlige menneskene som står rett foran ham. Han gir dem en nøkkel å låse opp mysteriene med: Bibelen.

Uten Bibelen kan både den anklagende, den skeptiske og den fromme distansere seg fra Gud. Men den som lytter til Guds ord og lagrer det i seg, vil ha noe som kan gi mening i møte med det vanskelige og det onde og det uforståelige – bortenfor kritikk og argumentasjonsrekker og fromme ord. Høre Guds ord. Ta vare på det.

Selvsikker og kunnskapsrik

Og den fjerde måten? Det er den moderne, selvsikre og kunnskapsrike stemmen som sier: Mannen var nok egentlig ikke besatt, bare syk, men menneskene som levde på den tiden visste ikke bedre enn å kalle det en ond ånd...

BIBELTEKSTEN: En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.» Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’» 

Lukas 11,14-28

Publisert: 19. mars 2017
ANNONSE