Kommentar

Man kan se på Kristen-­Norge som så fragmentert at det er umulig å forstå hverandre. Men mangfoldet og forskjellene gjør at vi mer enn noen gang kan kjenne på behovet for å snakke sammen.

Det samme gjelder i et bredere­ perspektiv for hele det fler­religiøse Norge. Vi har mye til felles. Og vi trenger å finne ­ambisjonene og utfordringene som samler på tvers.

Mye felles

Vi trenger det åpne blikket, de nye vinklingene. Og det finnes utallige historier vi ikke har fortalt, historier som utfordrer og bryter med vante forestillinger.