Kommentar

I julehelgen intervjuet Hallingdølen noen av de av dalens innbyggere som har en annen tro enn den kristne: Et par buddhister, et par Jehovas Vitner, et par hinduer og en muslim. Avisen kunne opplyse at det er 200 muslimer og 20 buddhister i Hallingdal.

LES MER: Fire av ti mener Norge er kristent

At det finnes representanter for andre religioner i Hallingdal, er noe nytt. Slikt fantes ikke i min barndom. Men det er ikke disse nye troende som gjør at norsk kultur i dag er noe helt annet enn den var i min barndom.

Den store forandringen er at vi er blitt en sekularisert kultur. Og det er ikke først og fremst Human-Etisk Forbunds skyld eller fortjeneste. Vi har alle forandret oss.