Kommentar

Merete Thomassen

Førsteamanuensis i liturgikk ved Det praktisk-teologiske seminar

<hr>

Den norske kirke mener seg å være en demokratisk og inkluderende størrelse. De siste ukers debatt, utløst av bispeutnevnelsen i Stavanger, gjør at jeg er sterkt spørrende til hvordan demokratiet utøves i praksis.