Meninger

En kirke kan tro og mene hva den vil, også i politiske spørsmål. I et liberalt demokrati er kirken per definisjon en uavhengig ­institusjon, som ikke skal være underlagt noen sekulær myndighet. Religionsfrihet forutsetter både frihet fra staten og frihet til å tro og ytre seg slik man vil.

Men hvis dette er selvsagt, hvorfor er det så mange som reagerer når Den norske kirke inntar et politisk standpunkt?

Ikke inkluderende

Reaksjonen skyldes blant annet at mange fortsatt betrakter Den norske kirke som vår felles kirke, som skal være for alle. Den er ikke lenger en «statskirke», men båndene til staten er fortsatt sterke. Både kirken og politikerne har derfor understreket at den nye «folkekirken» skal være like ­inkluderende som statskirken var.