Kultur

Strengemusikken er blitt kalt «vekkelsens motor», med sine enkle melodier og glade tekster om frelse og himmellengsel. Sang- og musikkforeningene som dukket opp på møteplattformer allerede i siste halvdel av 1800-tallet, ble ut over 1900-tallet et fast innslag på bedehus over hele Skandinavia. Sanger som «­Salige visshet», «La oss forene oss i sang» og «Løftene kan ikke svikte», bar vekkelsesvinden mot nye høyder. På 1960-tallet begynte strengebaserte musikkforeninger også å gi ut egne LP-innspillinger. Men så dabbet interessen for musikken gradvis av.

Musikalsk oppdragelse

Ragnar Sjølie (80) er en av pionerene og drivkreftene for tradisjonell kristen sang og musikk her i landet.

– Flere eldre i frimenighetene savner strengemusikken. Noen er så ukomfortable med at den nyere lovsangmusikken er eneste­ musikktilbud, at de har sluttet å gå på møtene, sier mannen som var initiativtakeren til den norske varianten av Minns du sången på 2000-tallet, hvor hensikten nettopp var å løfte fram perler fra den kristne sangskatten.