Kultur

Stephan Barratt-Due har drevet talentutvikling siden han overtok som leder for Barratt-Due Musikkinstitutt i 1985. Nå er han styreleder i det nye talentprogrammet Crescendo, og instituttet er også i nær dialog med regjeringens nye satsing, Talent Norge.

– Vi har vært kjerringa mot strømmen i mange år. Den sosialdemokratiske likhetstankegangen er vel og bra, men ender i at alle skal opp på et visst nivå. Hever du deg ut over det, er det ingen som tar imot deg, sier Stephan Barratt-Due.

Talentsatsing

Barratt Due 
Musikkinstitutt har vært spydspiss innen norsk talentsatsing og har fostret en rekke musikere med internasjonale solistkarrierer, som Henning Kraggerud, Vilde Frang, Tine Thing Helseth, Christian Ihle Hadland, Guro Kleven Hagen, Eivind Holtsmark Ringstad og Ragnhild og Eldbjørg Hemsing.