Kultur

Vår bibeloversettelse dekker over og forskjønner slaveriet, hevder bibelforsker Anders Martinsen i en ny bok om Lukas­evangeliet som Vårt Land nylig skrev om. Det greske odet «doulos» blir vekselvis oversatt med «slave» og «tjener».

Både professor Sturla Stålsett og biskop emeritus Tor B. Jørgensen tror Lukas fortsatt vil bli lest som de fattiges evangelium selv om de ser at oversettelsen kan debatteres.

Jørgensen er blant dem som engasjerer seg politisk. Han mener vi har gått altfor lett over hvordan slaveriet historisk sett er blitt håndtert i kirkens historie.

– Jeg har ofte brukt slavehandel som et eksempel på hva som opp gjennom historien har vært akseptert med Bibelen i hånd. Det er uhistorisk å si at man ut fra Bibelen har bekjempet slavehandelen. I de store kolonimaktenes tradisjoner ble slaveriet også koblet med en rasisme som det ikke ligger noe belegg for i det bibelske materialet. Det har imidlertid vist seg lett å koble slaveri og rasisme slik vi så det i den store striden i USA om retten til å holde slaver på slutten av 1700- og begynnelsen 1800-tallet. Da var det evangelikale som så at de svarte var like gode kristne og derfor ikke kunne være salgsvare. Det var en kamp vi ikke skjønner rekkevidden av, sier Jørgensen.