Kultur

Se på bildet Lysestaken (over). Et typisk «propagandabilde», som skulle få allmue og adel til å skjønne hva det dreide seg om, skinnbarlig og rett på.

Vi ser 15 menn bak et bord. Ved bordet sitter foruten Luther selv, Jan Hus, Philip Melanchton, Johann Calvin, Theodore Beza og John Wycliffe – reformatorene, hver fra sitt sted i Europa.

På andre siden av bordet fire gnomete skikkelser, én har horn og støtter seg på sidemannen, en skjeggete mann i messeskjorte, messehagel og med pavelig tiara på hodet. Som om budskapet ikke allerede er klart, prøver «gnomene» å blåse ut lyset i staken, som står på bordet – lyset reformatorene har tent.

Det finnes mange slike bilder. Dette tilhører Aust-Agder museum – det skulle vært artig å vite hva de tenkte, de som fikk det til påminnelse.